top of page

Naschoolse opvang

De Speeldoos is een veilige opvang voor je kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar voor en na de schooluren, tijdens de schoolvakanties en bij onvoorziene omstandigheden. De kinderen worden opgevangen vanaf 06.30 uur tot aan het begin van de lessen en vanaf het einde van de lessen tot 18.30 uur. De Speeldoos van Schulen is op wandelafstand van onze school. Een team van enthousiaste en lieve begeleiders vangt je kinderen op in gezellige lokalen, waar ze binnen en buiten kunnen spelen. De kinderen die huiswerk willen maken, kunnen dit in stille lokalen.

Als je kind 's morgens naar de Speeldoos gaat, begeleiden de personeelsleden je kind tijdig naar onze school.

‘s Avonds worden ze onder begeleiding terugbracht naar de Speeldoos.

Om je kinderen te laten opvangen door de Speeldoos, moet je op voorhand inschrijven via 013 55 41 81 of 
e-mail: despeeldoos@herk-de-stad.be

Adres Speeldoos Schulen: Kerkstraat 40, Tel:  013 55 42 82

Meer informatie vind je op www.herk-de-stad.be/leven/kinderopvang/buitenschoolse-opvang-de-speeldoos

bottom of page