top of page

Scholengemeenschap

 

 

 

 

 

 

 

Onze school maakt deel uit van het vrij onderwijs: VZW KOHH (Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad).

Tot deze VZW behoren:
 

1 school van het secundair onderwijs:​

Sint-Martinusscholen, Herk-de-Stad

8 scholen van het basisonderwijs:

Buitengewoon Lager Onderwijs De Olm Herk-de-Stad

De Zeppelin Donk

't Leer-rijk Schakkebroek

Sint Martinus Herk-de-Stad

De Schuit Schulen

Sint-Jan Berbroek

Wegwijs Halen
’t Oogappeltje Loksbergen

Het schoolbestuur:
VZW Katholiek Onderwijs Halen Herk-de-Stad

Veearts Strauvenlaan 5

3540 Herk-de-Stad

Voorzitter: Lode Robben

Ondervoorzitter: Anne Van Schoor

Secretaris: Roger Dooms

Coördinerend directeur:

Viviane Cornelissen

Ursulinenstraat 2

3540 Herk-de-Stad

viviane.cornelissen@kohh.be


 

 

bottom of page