top of page

Zorg op school

In onze school hebben we aandacht voor elke leerling, ook voor leerlingen die het wat moeilijker hebben of leerlingen die net wat extra uitdaging kunnen gebruiken. We streven er naar om het aanbod van de school aan te passen aan de noden en mogelijkheden van elk kind.

In onze school zijn er twee zorgcoördinatoren: juf Wendy Daniels voor de kleuters, juf Silke Strouven voor de kinderen van de lagere school. Maandelijks zijn er overlegmomenten tussen directie, de leerkracht, de zorgcoördinator en het CLB. Tussentijds zit de leerkracht op geregelde tijdstippen samen met de zorgcoördinator om de aanpak van individuele leerlingen te bespreken en te evalueren.

Ervaar je thuis dat er een probleem is op school? Wil je graag eens van gedachten wisselen over je kind? Dat kan! Je kan de zorgjuffen bereiken op wendy.daniels@deschuit.be of silke.strouven@deschuit.be

bottom of page