Schoolraad

In de schoolraad wordt overleg gepleegd over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen (bv. wijzigingen in het schoolreglement, welzijnsbeleid, gezondheidsbeleid, geplande verbouwingen ...).

In de schoolraad zitten afgevaardigden van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Ouderraad

Bruno De Cleene
Marian Casteur

Dieter Aerden

Pedagogische raad

Lieve Grommen (voorzitter)
Sarah Waterlot

Silke Strouven

Lokale gemeenschap

Yvan Peeters
Albert Grommen
Gerry van Wijck

© 2016 - De Schuit, Kerkstraat 19, 3540 Herk-de-Stad 

Website Pen&Peper