top of page

Schoolraad

In de schoolraad wordt overleg gepleegd over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen (bv. wijzigingen in het schoolreglement, welzijnsbeleid, gezondheidsbeleid, geplande verbouwingen ...).

In de schoolraad zitten afgevaardigden van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Ouderraad
Marian Casteur
Dieter Aerden

Pedagogische raad

Silke Strouven (voorzitter)
Steven Smitt

Lokale gemeenschap

Stefan Munters

Geert Bruyninx

bottom of page